Kompletní provádění stavebních prací na klíč.....


Kompletní stavby na klíč

 

 

 

Nabízíme realizaci stavebních prací malého a středního rozsahu na klíč ..

 

Zajistíme zpracování projektové dokumentace dle Vašich požadavků od zkušených projektantů vč. výpočtů na statické posouzení, výpočtů tepelných ztrát apod.

Provedeme zaměření a založení stavby ve spolupráci s geodetickou službou

Realizujeme stavbu dle technických norem, technologických postupů výrobců materiálů a certifikovaných stavebních systémů v nejkratších možných termínech

Provedeme výpočty a následné montáže rozvodů elektro, plynu, vody a kanalizace z moderních materiálů a systémů vč. revizí 

Zajistíme odvoz a následnou likvidaci veškerých stavebních odpadů vč. potvrzení o jejich ekologickém uložení